Mapa por concello e tipo

Escolles Concello, Comarca ou Provincia

Xeoruta dos Cantís 5

Parada 7

Cambio de vexetación, cambio de rocha: gneis

Gneis: inicialmente sedimentaria formada por sedimentos dun antigo océano que se pechou e que sufriu un proceso de sometemento a presión e temperatura elevadas dando lugar a unha rocha metamórfica.

Praia de Teixedelo. Única praia con area negra non volcánica que temos no planeta. Illa Gabeira que a lenda atribúe á barca de pedra  volcada de Santo André. Na ladeira hai contacto entre rochas granulitas e peridotitas.

Teixidelo (Wikipedia)

Resultado do pregue formado polo proceso de colisión de dous continentes hai 350 millóns de anos (Laurisia e Gondwana)

Concello, Comarca ou Provincia

Xeoruta dos cantís 4

Ensenada de As Cortes

Parada 5

Enseada das cortes e punta Tarroiba

20170721_111518 Erosión de peridotitas e ría de Cedeira ao fondo.

Ria de Cedeira (Turismo.gal)

20170721_1114

02 enseada as cortes, peridotitas e punta Tarroiba ao fondo

Parada 6

Centaurea borjae. Planta en vía de extinción que aparece só asociada ás peridotita e a Capelada é o único lugar do mundo onde se pode ver. Flor violeta que se diferencia da común porque a flor sae do talo e ten espiñas, típicas das plantas que desenvolven mecanismos de defensa.

Concello, Comarca ou Provincia