Casa de Puente ou de don Celestino: hoxe/antano

TEXTO: FRAN/CHAO /SANTÍN. Esta casa atópase baixando as escaleiras do gran restaurante "Bar Correos. Hoxe está totalmente abandonada, en ruínas e cuberta de maleza. A foto de antano ten que ser moi antiga, dunha famila pudente, como se aprecia polo aspecto das persoas na ventana e o estado impecable da galería. Posteriormente, nos anos cincuenta, viviu o médico Antonio Puente. O esplendor de antano, tornouse hoxe en decadencia, no mesmo núcleo urbano de Becerreá. 

estado en ruínas da casa

FOTO: FRAN/CHAO/SANTÍN. Estado actual en ruínas da casa de Puente

A galería estaba no seu esplendor

FOTO: COLECCIÓN CONCELLO. Imaxe antiga cunha galería nova e a xente trasmite a riqueza e esplendor da familia

 

Casa de Puente ou de don Celestino: hoxe/antano

Casa de Puente ou de don Celestino: hoxe/antano

Concello, Comarca ou Provincia
The website encountered an unexpected error. Please try again later.