Casa de Soto de 1875: hoxe/antano

TEXTO: JAUJA. Situada na avenida de Navia con rúa Aldara, é unha  das casas máis significativas de Becerreá. Data do ano 1875, como pode lerse no cartel. Está construída con sillería, pizarra e caliza, e ten unha gran galería orientada cara o sur. A casa non variou a súa forma, aínda que sufriu unha pequena restauración (galería e balcóns). A fachada tiña e ten a pedra vista. É un dos seis edificios do casco urbano que conta con protección integral.

casa de soto hoxe

FOTO: JAUJA. Casa de Soto co ano de construción sobre a galería.

Casa de Soto en 1875

FOTO: COLECCIÓN CONCELLO. Casa de Soto en 1875

Casa de Soto de 1875: hoxe/antano

Casa de Soto de 1875: hoxe/antano

Concello, Comarca ou Provincia
The website encountered an unexpected error. Please try again later.