Concello de Becerreá: hoxe/antano

EDICIÓN: DIEGO MÉNDEZ / TEXTO: IVÁN CARBALLO

O edificio do concello de Becerreá foi construído de novo, porque o vello edificio foi derruido a causa de un accidente. O 5 de outubro do 1968 é una data negra na historia do pobo. Un camión quedou sen freos e empotrouse nun dos bares da praza, o bar Serrano. Eran as 21:30 e había xente botando a partida, morreron tres persoas o camioneiro e dous veciños; ademais de outros 7 feridos.

Decidiuse cambiar o trazado da nacional para quitar unha curva moi perigosa no medio do pobo, con este obxectivo demoléronse todos os edificios da praza, e mesmo o do concello que foi derruido no ano 73 ou 74. O novo concello foi construído no ano 83; a fachada principal ten una orientación diferente hacia a nova nacional.

CONCELLONOVO2

 FOTO JAUJA. Edificio actual do concello coa vista da praza.

Concello vello Nº1

FOTO: COLECIÓN CONCELLO. Edificio antigo do concello; vese o supermercado que había na praza e nun segundo plano casas da rúa Eulogio Rosón.

CONCELLO HOXE Nº2

FOTO: JAUJA. Vistra dende a antiga nacional cara o novo concello. É unha fachada secundaria pero que se considera a fachada principal

concello vello N2

FOTO: COLECIÓN CONCELLO. A antiga fachada miraba o norte

praza concello

FOTO: COLECIÓN CONCELLO. Antiga praza do concello: o edificio dos 3 arcos era o Bar Plaza, acontinuación o Bar Serrano xa vallado a causa do accidente.

 

Concello de Becerreá: hoxe/antano

Concello de Becerreá: hoxe/antano

Concello, Comarca ou Provincia
The website encountered an unexpected error. Please try again later.