Bar Eslavín: hoxe/antano

TEXTO: As fotos son da rúa Carlos III ou carretera xeneral, que ten un aspecto moi diferente tras uns oitenta anos. O edificio Eslavín, que na foto antiga atópase en primerio plano, consérvase prácticamente igual; sempre foi un local de hostalaría e actualmente non está habitado: os últimos inquilinos pecharon o bar no 2014 ó finalizar o arrendamento. Na foto vella asoma a parte traseira ou ábside da igrexa -tapada na nova polos edificios que están a cada lado do Eslavín. A igrexa non tiña todavía o campanario, construído na segunda metade dos anos 50. Na beirarrúa esquerda, hai un solar na foto antiga, que na actual ocupa o edificio do Bar Vilela. A beirarrúa dereita está sen edificar e non ten pavemento. 

eslavín hoxe

FOTO: FRAN RUÍZ. Na foto actual destacan o edificio do Banco Pastor con ladrillo á vista, que impide ver a igrexa; e o Bar Vilela, que antano era un solar. A beirarrúa dereita está totalmente edificada.

ESLAVÍN VELLA

FOTO: COLECIÓN CONCELLO. Esta foto pode ter uns 70-80 anos. Os primeiros propietarios da casa Eslavín compraron o solar para facer o edificio  no ano 1931, con vistas a trasladar un negocio de hostalaría situado rúa abaixo. Asoma o ábside da igrexa, reconstruída na postguerra, pero inda non tiña campanario.

Bar Eslavín: hoxe/antano

Bar Eslavín: hoxe/antano

Concello, Comarca ou Provincia