Cruce da carretera de Sarria: hoxe/antano

TEXTO: ELISA/NOELIA. O cruce está situado ó principio do pobo vindo de Lugo. Á dereita das imaxes sae a carretera de Sarria e con distintas sinais indicativas hoxe e antes. Na foto antiga vese que a carretera de Sarria tiña adoquín. A primeira casa da esquerda vese que cambiou as fiestras e que o encalado das paredes perdeu a cor. Á dereita, na foto actual vese  que se fíxo un edificio de vivendas por diante da casa que ocupa o primeiro plano na foto antiga, a palleira do Xixo, que permanece igual. A vista xeral é moi similar en ambas fotografías, sen embargo o skyline está moi modificado pola construción de edificios novos que ocultan as montañas de fondo que se ven na foto antiga e que tapan tamén a igrexia, da que só se ve un poco de campanario.

cruce sarriaFOTO: ELISA/NOELIA . Na década dos setenta os edificios eleváronse para modificar o skyline de Becerreá.

CRUCE CARRETERA DE SARRIA

FOTO: COLECIÓN CONCELLO. O campanario da igrexa destacaba no ceo de Becerreá, e dende o cruce había vistas ás montañas.

Cruce da carretera de Sarria: hoxe/antano

Cruce da carretera de Sarria: hoxe/antano

Concello, Comarca ou Provincia
The website encountered an unexpected error. Please try again later.