MAR DE FÓRA

MODESTO FRAGA
Lugar: Mar de Fóra (Fisterra)

A Segundo Moure Trillo, último xeiteiro

En Mar de Fóra
apenas se percibe a luz do día.

E o frío arde
nos tombos da mudez máis arraigada.

E todo fica estraño
e silencioso

como unha sombra
enxoita de paisaxes.

En Mar de Fóra
adoito se mesturan
as artes do tributo máis efémero:

herdanza de salitre
-a nosa-
de homes e mulleres salitrosos.

Porque levamos no silencio
o rostro e a palidez salgada do traballo.
Ese traballo inxel
de remendar nas redes máis absurdas.

En Mar de Fóra
as redes son o berce
onde aniñamos, nós,
alén da luz escura
que nos sinala o día.

Cabo Fisterra Modesto Fraga

MAR DE FÓRA

Concello, Comarca ou Provincia
Tipoloxía