Bastavales

SanXiao de BastavalesBastavales, Brión

Rosalía de Castro

Lugar: Bastavales (as campás soan en todo o val, como se ve na foto)

Campanas de Bastavales,
cando vos oio tocar,
mórrome de soidades.

Cando vos oio tocar,
campaniñas, campaniñas,
sin querer torno a chorar.
Cando de lonxe vos oio,
Elas tocan pra que rece;
penso que por min chamades,
E das entrañas me doio
Dóiome de dor ferida,
que antes tiña vida enteira
i hoxe teño media vida.
solo media me deixaron
os que de aló me trouxeron,
os que de aló me roubaron.
Non me roubaron, traidores,
¡ai!, uns amores toliños,
¡ai!, uns toliños amores.
Que os amores xa fuxiron
as soidades viñeron...
De pena me consumiron.

No cemiterio, cruces con poliedros semirregulares

No cemiterio, cruces con poliedros semirregulares

Ruta de Rosalía

Ruta de Rosalía

Bastavales

Concello, Comarca ou Provincia