Exemplos

Estamos ou escollimos mapa por concello ou tipo. Como facer para localizar;

Todas as poesías publicadas. Poñer só en tipoloxía Poesía e facer clic en Aplicao

Todas as poesías publicadas na cidade da Coruña. Poñer  en tipoloxía Poesía e en concello A Coruña e facer clic en Aplicao

Todas as poesías publicadas no concello de Mondoñedo. Poñer en tipoloxía Poesía e en concello Provincia de Lugo e facer clic en Aplicao

O Modernismo en Ferrol. Poñer en Concello Ferrol e en Tipoloxía Modernismo e fai clic en Aplícao. Como haberá máis de dez puntos no mapa de Ferrol tes que ir ao fondo do mapa e escoller entre 1, 2 ou 3 para chegar a ver os vintepico puntos.