Reloxio do Concello de Becerreá: hoxe/antano

TEXTO: FRAN/JAVI C./SANTÍN. O reloxio é o único que se conserva do vello edificio do Concello, aínda cunha orientación distinta. Ata os anos setenta funcionou no vello concello; despois botou varios anos no sótano dos xulgados ata que foi colocado no edificio novo. O mecanismo, de máis de cen quilos de peso, data do ano 1884. Foi construído por Canseco, un reloxeiro de Rabanal del Camino, no Bierzo. Custou 3.526 pesetas da época. A campá pesa 150 quilos e está coroado por un cataventos con forma de galo. Soa cada hora e repite os toques cada dous minutos. Tamén dá as medias.

Reloxo do Concello

FOTO: FRAN/JAVI C./SANTÍN. Reloxo no edificio novo do Concello, na fachada norte que da á praza, pero que non é a principal.

reloxo

FOTO: COLECCIÓN CONCELLO. Reloxo no seu emprazamento orixinal, no vello Concello, onde estivo ata os anos setenta.

Reloxio do Concello de Becerreá: hoxe/antano

Reloxio do Concello de Becerreá: hoxe/antano

Concello, Comarca ou Provincia
The website encountered an unexpected error. Please try again later.