Petrogligos de Pena Ferrada

San Estevo de Vilamor (Toques) /Santiago de Vilouriz (Toques)

Pódense ver dous podomorfos xunto a unha cazoleta na chamada Pena Ferrada, un afloramento de gneis coñecido tamén como ollo de sapo.

Pena Ferrada atópase no paso por Toques do Camiño Primitivo de Santiago, no que se considera un tramo da vía XIX de Antonino.

Asociadas aos petroglifos subsisten na zona varias lendas, desde a que atribúe o nome da Pena ao cabalo branco de Santiago que deixou a súa pegada de ferro impresa na rocha, pasando pola que conta que a as pegadas corresponden ao cabalo dun peregrimo que ía a Santiago, ou mesmo ás pegadas da burra que levaba á Virxe polo camino.

No mapa

Petrogligos de Pena Ferrada

Petrogligos de Pena Ferrada

Concello, Comarca ou Provincia