Praia

Praia glaciar ou coluvión?

Unha praia produto dun glaciar ou coluvión?

En palabras de Fran Canosa, experto xeólogo, na zona non debería haber glaciares e si pode haber coluvións. Na wikipedia dise que "Os procesos de alteración mecánica e meteorización química das rochas, determinan a formación dun manto de alteración ou eluvión que, cando pola acción dos mecanismos de transporte de ladeiras, é desprazado da súa posición de orixe, denomínase coluvión. Sobre os materiais do coluvión, pode desenvolverse o que comunmente se coñece como solo; o solo é o resultado da dinámica física, química e biolóxica dos materiais alterados do coluvión, orixinándose no seu seo unha diferenciación vertical en niveis horizontais ou horizontes. Nestes procesos, os de carácter biolóxico e bioquímico chegan a adquirir unha grande importancia, xa sexa pola descomposición dos produtos vexetais e o seu metabolismo, polos microorganismos e os animais zapadores."

Na praia do lado vense sedimentos glaciares ou de coluvión

Concello, Comarca ou Provincia