Betanzos

Museo das Mariñas

Galego

English

Castellano

Français

Deutsch

Portugués

Italiano

O Museo das Mariñas, inaugurado no ano 1983, está instalado no edificio do antigo convento de San Domingos (século XVII-XVIII), compartindo sede co arquivo e a biblioteca municipais. O museo está dedicado á ampla comarca das Mariñas, recollendo aspectos tanto históricos como etnográficos da mesma.

Museo das Mariñas (Museos de Galicia)

Museo das Mariñas (Galipedia)

Emilio Romay, nº 1 15300 Betanzos (A Coruña)

Concello, Comarca ou Provincia