Cervo

Museo Histórico de Sargadelos

Galego

English

Castellano

Français

Deutsch

Portugués

Italiano

Casa da Administración, s/n 27891 Cervo (Lugo)

Museo Histórico de Sargadelos (Cervo)

Recolle pezas relacionadas coa evolución histórica das Reais Fábricas de Sargadelos –, industria siderúrxica creada a finais do XVIII e transformada a primeiros do XIX en fábrica de louza, ata desaparecer en 1875- sen esquece-la historia industrial galega máis destacada. Mostra antigas pezas de cerámica, útiles da fundición e os moldes orixinais, no que foi a casa da administración daquela fábrica.

Museos de Galicia

As Reais Fábricas de Sargadelos son declaradas conxunto histórico artístico en 1972. Estas fábricas foron nos seus inicios a primeira siderurxia integral de España, creadas polo Marqués de Sargadelos, Antonio Raimúndez Ibáñez, a finais do século XVIII. Dela saíron armas e municións para a Armada Española, e obxectos civís, convivindo no século XIX cunha innovadora fábrica de louza que introduciu en España formas e decoracións ata entón ligadas ás pezas de orixe inglesa. A producción das Reais Fábricas cesou no ano 1875.

Do antigo conxunto consérvanse restos dos altos fornos, da presa e do canle, convertidos no fermoso paseo dos namorados, o Pazo do Marqués, así como o edificio que alberga o museo, a Casa da Administración. Tanto o museo, no que se pode contemplar a evolución na producción das Reais Fábricas de Sargadelos, como o resto do conxunto supoñen un percorrido pola historia industrial galega máis sobresaínte.

Concello, Comarca ou Provincia

Antiga fábrica de louza de Sargadelos

 

A Real Fábrica de Sargadelos inaugurou o primeiro alto alto de España. Por desprazamento dos centros de comunicación e outras causas, os traballos de Sargadelos terminaron en 1876, despois dun período de decadencia.

Otero, Pedrayo, R ,. (1980). Guide of Galicia. Vigo Ed: Galaxy.

 

http://www.concellodecervo.com/web/publico/turismo/conxunto-historico-artistico-de-sargadelos

https://es.wikipedia.org/wiki/Real_F%C3%A1brica_de_Sargadelos

https://gl.wikipedia.org/wiki/Sargadelos,_Cervo

Concello, Comarca ou Provincia