Medicine

Colección de Anestesioloxía e Reanimación

Galego

English

Castellano

Français

Deutsch

Portugués

Italiano

The Anaesthesiology and Reanimation Collection is exhibited in the Faculty of Medicine of the University of Santiago de Compostela. The small monographic collection shows the old Galician anaesthetic, surgical and reanimation instruments. It is noteworthy, given that the Escola Compostelá de Medicina (Medical School from Santiago de Compostela) was the first medical school in Spain using anaesthetics.

Colección de Anestesioloxía e Reanimación (Museos de Galicia)

Colección de Anestesioloxía e Reanimación (GCiencia article)

San Francisco, nº s/n 15701 Santiago de Compostela (A Coruña)

Concello, Comarca ou Provincia