Alto do Couto

Imaxinémonos que estamos no Cámbrico fai mais de 550 millons de anos, no fondo do mar. estas calcáreas se forman nun ambiente semellante aos arrecifes que temos ao día de hoxe. zona con pouca profundidade de auga donde vivian diferentes organismos que xeran uns depositos calcáreos. A consecuencia de esos depositos se forma a Calcárea de Vegadeo. As capas de rocha agora están así, e dicir hacia a esquerda das imaxes  vamos a materiais antigos e cara a dereita das imaxes imos a materiais máis modernos. enton agora ao irnos desprazando cara adereita, están pasando cousas que sucederon a posteriori do arrecife, porque o arrecife é o primeiro, o punto de partida. Despois sucede o contacto entre calcáreas e o seguinte material, que material e?  para estimar entón que pasou depois, que pasou, porque desapareceu ese arrecife. houbo un cambio no planeta de algún xeito que fixo cambiar o ambiente de formación das rochas.

Son arxilas e fango. estamos en este arrecife, que ten que pasar para que se deposite arxila e fango encima do arrecife subeu o nivel do mar e a profundidade aumentou e o fango. Veu da erosión do continente que tiveran ali ao lado. por eso ahi temos ese cambio. Antes estaba así e agora pregouse e está así, enton imos cambiando hacia materiais xoves. Aqui estaban os arrecifes e aquí o fango, pregouse e agora o temos así.

Como vedes siguen sendo lousas, un pouco máis compactadas pero... eso pode ser un efecto da erosión posterior, que lle afecta máis a uns niveis que a outros. Temos tamén o tema co cambio de cor, vedes que alí é máis ocre e por aquí é máis vermello e despois ocre, aquí hai unha repetición e iso se debe a que o noso nivel do mar sigue aumentando. esta cor máis avermellada nos indicaría a presencia de oxidos de ferro, eses oxidos de ferro, en xeral, se depositan en lugares a maior profundidade. Entón dende a esquerda á dereita, iria aumentando progresivamente o nivel do mar. e despois a que se debe o cambio?¿ a que baixa outra vez o nivel do mar e por eso cambia a cor da rocha. porque o contenido en ferro, dado que a profundidade non é a mesma, volve a haber unha repetición do patrón anterior, e volve a aumentar de novo, volve outra vez a vermello. Así é que hai dous aumentos e duas baixadas do nivel do mar de forma sistemática.


Mirade que temos a continuación das nosas areas, lousas moi escuras máis grises (indica condicións de moita profundidade). Ou sexa que, así como o mar en ese momento, baixou moito, de repente subiu moito e deu lugar xa a unhas lousas que ao ser negras, case negras, indicaría moita materia orgánica. estamos a falar de que,  ao mellor nese lugar, había entre 400 e 500 metros de profundidade, fronte a aqueles outros niveis que podían chegar no mellor dos casos aos 100 metros. Así que vemos aquí, en este corte de nada, cambios no nivel do mar moi bruscos nun periodo de tempo moi curto. e todo simplemente lendo as follas de este libro que é este corte. O que estamos facendo e lendo páxinas. o noso libro abrimolo alí e aquí estamos pechándoo e lendo todo o que queda rexistrado e vendo os eventos polo tipo de material e pola coloración. que nosaxuda a poder interpretar estos procesos de fai millons de anos. Fai 350 millons de anos donde se formou esa super cordilleira no choque de esos dous continentes.  O resto foise erosionando? en realidade xa pasou por duas erosións, o pregamento que formou a cordilleira se orosiona por completo na época dos dinosaurios, e despois se reaxusta no alpino que o que fai que os bloques suban e baixen e fai que todas estas montañas se eleven. polo tanto se están erosionando xa por duas veces. a primeira a orixinal e esta segunda nese momento en bloques que fai que o Courel sexa unha montañas e non sexa unha chaira. senon esto estaría totalmente erosionado.  As montañas de fai 350 millons de anos superarian con creces os 9000 metros. As mais altas da historia que haxa rexistrado de forma recente no planeta.


En Lugo, hai granitos, os granitos son rochas que se enfrian a 15 kilometros de profundidade. agora están na superficie, falta algo, e ese algo son esas montañas.

E non se lle ocurreu a alguen que podría haber unha segunda razón?¿ e que non pasou tanto tempo xeolóxico para pasar máis cousas. Esto todo sucedeu en 500 millons de anos, o noso planeta ten 4600 millons de anos (insignificante). Non hai tempo para máis cousas. En 20 millons de nos vimos 4 cambios do nivel do mar significativos. Son cambios que foron rexistrados. É un periodo moi corto no que pasaron moitas cousas.

Aquí vemos que nos ultimos 140.000 da historia do planeta o nivel do mar simiplemente tivo esta tendencia de baixada, e agora comeza a subir de novo. Estamos falando de que o nivel do mar puido cambiar 50 metros. O tempo en xeoloxía é básico.

 

No mapa

Alto do Couto

Concello, Comarca ou Provincia
Tipoloxía