Museo da Madeira de Folgoso: Madeiroteca, Máxica e Poética