Institucións políticas (concellos...)

Colección de Reloxos

Galego

English

Castellano

Français

Deutsch

Portugués

Italiano

Museo do Reloxo da Coruña

A Colección de Reloxos atópase no Palacio Municipal da Coruña, edificio proxectado polo arquitecto municipal Pedro Mariño no ano 1904. A primeira planta do edificio, coñecida como Planta Nobre, acolle a Alcaldía, o Salón de Plenos e as coleccións municipais. As coleccións constan de tres conxuntos: a pinacoteca, a colección de marcas prefilatélicas e a que nos ocupa, a de reloxos.

Colección de reloxos (Museos de Galicia)

Colección de reloxos (La Opinión de A Coruña)

Casa do Concello. Praza de María Pita, nº s/n 15001 A Coruña (A Coruña)

Concello, Comarca ou Provincia