Museos e coleccións visitables

IES Fernando Blanco de Lema

O IES Fernando Blanco de Lema

Museo Fernando Blanco de Lema

O centro está situado no edificio coñecido como antiga Escola de Nenas, no centro da vila de Cee, erixido pola Fundación Fernando Blanco de Lema no soar da vella casa do seu mecenas.

Colección Fernando Blanco de Lema (Museos de Galicia)

Web da Fundación

Fernando Blanco de Lema (Galipedia)

Conxunto do instrumental e material didáctico do vello Colexio de Cee (fundado por Fernando Blanco de Lema a finais do XIX), distribuídos nunha sección de física e química (con aparatos de medida, mecánica, acústica etc.), agricultura, xeografía e unha sección de historia natural (con mostras animais, cunchas, minerais e fósiles). Á marxe deste material propio, inclúe cadros (Madrazo, Carreño), gravados e diversas pezas de ourivaría.

Praza da Constitución, nº 25 15270 Cee (A Coruña)

preto Praza do Esquecemento

Concello, Comarca ou Provincia

Museo Massó

O Museo Massó

O Museo Massó é un centro situado no concello de Bueu, no edificio usado como fábrica de conservas Salvador Massó e Fillos que instalou esta familia de orixe catalá a principios do século XIX.

Material etnográfico relacionado coa pesca artesanal galega, coa industria (salga, conservas de peixe e caza da balea) e coa navegación (diverso instrumental, maquetas de distintos tipos de embarcacións, material utilizado na carpintería de ribeira etc.).

Galego

Museos de Galicia

Montero Ríos, nº s/n 36930 Bueu (Pontevedra)

Concello, Comarca ou Provincia

Museo Histórico de Sargadelos

Galego

English

Castellano

Français

Deutsch

Portugués

Italiano

Casa da Administración, s/n 27891 Cervo (Lugo)

Museo Histórico de Sargadelos (Cervo)

Recolle pezas relacionadas coa evolución histórica das Reais Fábricas de Sargadelos –, industria siderúrxica creada a finais do XVIII e transformada a primeiros do XIX en fábrica de louza, ata desaparecer en 1875- sen esquece-la historia industrial galega máis destacada. Mostra antigas pezas de cerámica, útiles da fundición e os moldes orixinais, no que foi a casa da administración daquela fábrica.

Museos de Galicia

As Reais Fábricas de Sargadelos son declaradas conxunto histórico artístico en 1972. Estas fábricas foron nos seus inicios a primeira siderurxia integral de España, creadas polo Marqués de Sargadelos, Antonio Raimúndez Ibáñez, a finais do século XVIII. Dela saíron armas e municións para a Armada Española, e obxectos civís, convivindo no século XIX cunha innovadora fábrica de louza que introduciu en España formas e decoracións ata entón ligadas ás pezas de orixe inglesa. A producción das Reais Fábricas cesou no ano 1875.

Do antigo conxunto consérvanse restos dos altos fornos, da presa e do canle, convertidos no fermoso paseo dos namorados, o Pazo do Marqués, así como o edificio que alberga o museo, a Casa da Administración. Tanto o museo, no que se pode contemplar a evolución na producción das Reais Fábricas de Sargadelos, como o resto do conxunto supoñen un percorrido pola historia industrial galega máis sobresaínte.

Concello, Comarca ou Provincia