Museos e coleccións visitables

Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (Muncyt)

Galego

English

Castellano

Français

Deutsch

Portugués

Italiano

Plaza del Museo Nacional, nº 1 15011 A Coruña (A Coruña)

www.muncyt.es
Praza do Museo Nacional, 1
15011 A Coruña
Tlf. 900100134
infomuseo@muncyt.es

Museo Nacional de Ciencia e Tecnoloxía

Museo Nacional de Ciencia e Tecnoloxía (Muncyt)

Dependente da Secretaría de Estado de Investigación, Desenvolvemento e Innovación do Ministerio de Economía e Competitividade, xestionado pola Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía (FECYT) e dirixido, hai tempo, por Ramón Núñez Centella.

Muncyt (en museos de Galicia)

Museo Nacional de Ciencia e Tecnoloxía (Muncyt)

 
 

O Muncyt ten varias sedes. O 4 de maio de 2012 os Príncipes de Asturias inauguraron a sede coruñesa no edificio Prisma de Cristal. O edificio foi proxectado por  Victoria Acivro e Anxo Alonso. O que externamente é un cubo de vidro sorprende ao penetrar no seu interior, revelando a existencia de dous edificios nun. Unha enorme árbore de formigón alberga os servizos do museo (oficinas, biblioteca, salón de actos, aula de restauración, talleres), mentres que o espazo entre o exterior desta árbore e o cubo de vidro define unhas salas de exposicións que contan con diversas alturas e configuracións, coa particularidade de que cada sala pode contemplarse dende distintas perspectivas.

O museo conta con diferentes espazos expositivos, que fan posible exhibir pezas de gran volume, como a parte dianteira e o tren de aterraxe do Boeing 747 que trouxo o Guernica a España, doado por Iberia, ou a montaxe do primeiro acelerador de partículas deseñado e construído na Xunta de Enerxía Nuclear cara a 1957.

 

Concello, Comarca ou Provincia

Museo Pedagóxico de Galicia (Mupega)

Galego

English

Castellano

Français

Deutsch

Portugués

Italiano

San Lázaro, nº 107 15781 Santiago de Compostela (A Coruña)

    www.edu.xunta.es/mupega/
    San Lázaro, 107
    15781 Santiago de Compostela
    Tlf. +34 981 540 150 /153 /155 /156 Fax +34 981 540 154
    museo.pedagoxico.galicia@edu.xunta.es

Museos da Xunta

O Museo Pedagóxico de Galicia (Mupega) é un museo dependente da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, inaugurado en outubro de 2004. A creación do museo supón a materialización dun vello proxecto de 1926 que pretendía fundar un centro museístico galego especializado en materia educativa.

O seu obxectivo fundamental é recuperar, protexer, mostrar e difundir o rico patrimonio educativo de Galicia.

Concello, Comarca ou Provincia

Museo do Pobo Galego

Galego

English

Castellano

Français

Deutsch

Portugués

Italiano

San Domingos de Bonaval, nº s/n 15703 Santiago de Compostela (A Coruña)

    www.museodopobo.gal
    Mosteiro de San Domingos de Bonaval
    15703 Santiago de Compostela
    Tlf. 981583620 Fax 981554840
    info@museodopobo.gal

Museo do Pobo Galego (Santiago de Compostela)

Museo antropolóxico galego por excelencia, contén unha completa mostra da nosa vida e cultura tradicionais como comunidade diferenciada. Distribúe os seus fondos en 7 salas: o mar, o campo, os oficios, a música, o traxe, as artes suntuarias e o hábitat e arquitectura, e dúas seccións, de arqueoloxía e pintura e escultura. Posúe ademais unha ampla biblioteca (na que conserva os fondos de fondos de Xaquín Lorenzo, Xesús Taboada Chivite, Antón Fraguas, Fermín Bouza-Brey e outros) e arquivo gráfico

 

O museo sitúase no edificio do antigo convento de San Domingos de Bonaval (s. XVII-XVIII). As primeiras salas abriron no ano 1977; dende entón o museo, con gran base social en Galicia, rehabilitou todo o recinto conventual e incrementou os seus fondos, algo que lle permitiu ampliar os seus espazos expositivos e mostrar as diversas manifestacións da cultura galega.

O Museo do Pobo Galego é un museo de carácter antropolóxico, pero tamén acolle salas de pintura, escultura e arte sacra. As principais coleccións están en relación coa cultura popular, gardando valiosos fondos referentes ao mundo mariñeiro e agrario. Outras seccións son as de hábitat, arquitectura, oficios e imprenta, xunto aos espazos dedicados á sociedade. Igualmente posúe unha excelente colección do traxe e encaixe tradicionais, así como de instrumentos musicais. O percorrido polo museo permite apreciar as coleccións e os obxectos en relación a súa utilización orixinal. 

museos.xunta.gal

Concello, Comarca ou Provincia

Museo Fortaleza de San Paio de Narla

     Torre de Xiá, Narla
    27226 Friol
    Tlf. 982375156
    sanpaiodenarla@museolugo.org

Galego

English

Français

Deutsch

Italiano

27220 Friol (Lugo)

Museo Etnográfico e da Historia de San Paio de Narla

Rede Museística Provincial de Lugo

A Fortaleza de San Paio de Narla foi adquirida pola Deputación Provincial de Lugo no ano 1939 e no ano 1983 convértea en museo histórico e etnográfico, trasladando a ela boa parte das coleccións etnográficas do Museo de Lugo.

A fortaleza foi derruída nas revoltas dos irmandiños do século XV e reconstruída no século seguinte, polo que o actual edificio é obra dos séculos XVI e XVII, fundamentalmente. Ten un corpo central flanqueado pola torre da Homenaxe e por un gran torreón.

Concello, Comarca ou Provincia

Museo Juanjo Liñares

Museo Juanjo Liñares

O Museo Juanjo Liñares é unha mostra de traxes situada na vila de Ordes, inaugurado en xaneiro de 2010 co legado deixado por Juanjo Liñares. O museo consta de máis de 1.000 traxes de distintas orixes aínda que simultaneamente só se expoñen uns 300. Ademais, hai mostras doutras coleccións do artista como coleccións de cruces ou castañolas. O seu director é o ex-alcalde de Ordes Manuel Viqueira Verea.

Web do museo

Concello, Comarca ou Provincia

Museo Diocesano e Catedralicio de Lugo

Galego

English

Castellano

Français

Deutsch

Portugués

Italiano

Creado en 1918, o MDCL, un dos máis antigos museos galegos, cumpriu un século de vida. Localizado desde 1995 na Catedral, o MDCL permite coñecer, percorrer e profundar no coñecemento da súa fábrica, ao estar aloxado nuns espazos únicos: o Claustro, a Sala Capitular e Antesala do Arquivo e o triforio catedralicio.

Museo Diocesano e Catedralicio de Lugo (Museos de Galicia)

Museo Diocesano e Catedralicio de Lugo (web do museo)

Museo Diocesano e Catedralicio de Lugo (Galipedia)

Praza de Santa María, s/n 27001 Lugo (Lugo)

Concello, Comarca ou Provincia

Museo Diocesano de Tui

Galego

English

Castellano

Français

Deutsch

Portugués

Italiano

Está situado no antigo edificio do Hospital de Pobres e Peregrinos inaugurado no ano 1756. Conta con tres plantas, capela e patio interior. A colección permanente consta dunha sección de arqueoloxía con pezas de gran valor histórico, como un sarcófago romano, un casco celta do século III - II a.C. atopado en Caldelas de Tui e numerosas pezas arqueolóxicas procedentes de escavacións na zona.

Museo Diocesano de Tui (Museos de Galicia)

Praza do Concello, nº s/n 36700 Tui (Pontevedra)

Concello, Comarca ou Provincia