Educación

Museo Pedagóxico de Galicia (Mupega)

Galego

English

Castellano

Français

Deutsch

Portugués

Italiano

San Lázaro, nº 107 15781 Santiago de Compostela (A Coruña)

    www.edu.xunta.es/mupega/
    San Lázaro, 107
    15781 Santiago de Compostela
    Tlf. +34 981 540 150 /153 /155 /156 Fax +34 981 540 154
    museo.pedagoxico.galicia@edu.xunta.es

Museos da Xunta

O Museo Pedagóxico de Galicia (Mupega) é un museo dependente da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, inaugurado en outubro de 2004. A creación do museo supón a materialización dun vello proxecto de 1926 que pretendía fundar un centro museístico galego especializado en materia educativa.

O seu obxectivo fundamental é recuperar, protexer, mostrar e difundir o rico patrimonio educativo de Galicia.

Concello, Comarca ou Provincia