Poesía

Monte Louro

MARILAR ALEIXANDRE
Lugar: Monte Louro

as pedras baleirándose por dentro
minerais rotos  desfacendo seixo
oferta de acougo
á que ninguén atende

é esta luz a que non deixa oír
outras chamadas
é o louleo na xunqueira
enganando os sentidos
vento vento  marcando o rumbo ao caos

nunha existencia paralela
fariamos unha casa un faro
no seu cume de batracio
as ras cantarían á noite
para espantar as avésporas
do insomnio
   
      o toxo cismaría
en florecer todo o ano
as súas espiñas tradeando na man
un furado cada mes
o prezo da viaxe

mais non esperes
que o prezo desta viaxe
sexan uns poucos furados

(De Catálogo de velenos, 1999)

Muros
Concello, Comarca ou Provincia

Casa Museo de Manuel María

Outeiro de Rei (Rúa F, nº 2), por tras da Casa do Concello.

Web da Casa Museo

Manuel María na wikipedia

Placa de Manuel María na Praza Maior de Lugo:

 Sen metafísica poética digo o meu mensaxe:
 vivide.
 Sen berros que cheguen ás entrañas:
 vivide. Vivir sempre.
 Vivir agora, denantes e despois.

De Sonetos á Casa de Hortas:


Non hai no mundo ser tan desolado,
compañeiro da rosa ruborosa e
solidario irmao do desgraciado.
Eu nacín nunha casa moi fermosa e,
nela, deixei o meu pasado,
o tempo da nenez, o soñó ousado
e a miña adolescencia tormentosa.
A claridade volvéuseme foscor
malia vivir en min o grande encanto
da casa patrucial que quero tanto.
Eu son, amiga, feliz co teu amor
e co gozo sinxelo deste canto
que purifica e sublima a miña dor.

 

Eu, que ía p'ra morgado ou vinculeiro,
da grande e vella casa de labranza
perdín -cousas da vida- tal herdanza,
que o destino marcoume outro roteiro.
E convertinme case en estranxeiro,
nun excluido da fe e da esperanza,
do que moito se esforza e non alcanza
a condición auténtica de herdeiro.
Usei o tempo, teimudo e ilusionado,
na procura do lugar máis axeitado
para vivir a vida verdadeira...
E todo inútil. Non din enraizado.
Grazas a ti, Saleta, compañeira,

Como a propia novacarta.eu, Manuel María era un namorado da Carta Xeométrica de Domingo Fontán e así a tiña entre as súas pertenzas.

Concello, Comarca ou Provincia

Casa Museo de Manuel María

Outeiro de Rei (Rúa F, nº 2), por tras da Casa do Concello.

Web da Casa Museo

Manuel María na wikipedia

Placa de Manuel María na Praza Maior de Lugo:

 Sen metafísica poética digo o meu mensaxe:
 vivide.
 Sen berros que cheguen ás entrañas:
 vivide. Vivir sempre.
 Vivir agora, denantes e despois.

De Sonetos á Casa de Hortas:


Non hai no mundo ser tan desolado,
compañeiro da rosa ruborosa e
solidario irmao do desgraciado.
Eu nacín nunha casa moi fermosa e,
nela, deixei o meu pasado,
o tempo da nenez, o soñó ousado
e a miña adolescencia tormentosa.
A claridade volvéuseme foscor
malia vivir en min o grande encanto
da casa patrucial que quero tanto.
Eu son, amiga, feliz co teu amor
e co gozo sinxelo deste canto
que purifica e sublima a miña dor.

 

Eu, que ía p'ra morgado ou vinculeiro,
da grande e vella casa de labranza
perdín -cousas da vida- tal herdanza,
que o destino marcoume outro roteiro.
E convertinme case en estranxeiro,
nun excluido da fe e da esperanza,
do que moito se esforza e non alcanza
a condición auténtica de herdeiro.
Usei o tempo, teimudo e ilusionado,
na procura do lugar máis axeitado
para vivir a vida verdadeira...
E todo inútil. Non din enraizado.
Grazas a ti, Saleta, compañeira,

Como a propia novacarta.eu, Manuel María era un namorado da Carta Xeométrica de Domingo Fontán e así a tiña entre as súas pertenzas.

Concello, Comarca ou Provincia

Lagoa de Cospeito


Estabas queda á tardiña
¡O sol reflexaba en ti
tódalas cores que tiña!
Ó chegar as Primaveiras
¡as oucas con flores brancas
a engalanarche as ribeiras!
Eras vidro quedo e verde.
¡En ti sonaban os sinos
de Lucerna e de Valverde!
Miña, Lagoa de Cospeito:
¡has vir comigo, metida
no máis fondo do meu peito!
Manuel María
Lembranza da Lagoa de Cospeito

http://www.ibader.org/archivos/docs/a_lagoa_de_cospeito.pdf

http://www.casamuseomanuelmaria.gal/upload/user/ruta-lagoa-de-cospeito.pdf

Concello, Comarca ou Provincia