Arquitectura actual

Centro Oceanográfico da Coruña

 
O Instituto Español de Oceanografía (IEO) é un organismo autónomo dependente do Ministerio de Educación de España dedicado á investigación científica oceanográfica e ó asesoramento do goberno nas materias da súa competencia, como a xestión racional e a protección do medio mariño.
 
 
 

Vicente Roig, A Coruña

Concello, Comarca ou Provincia