Arquitectura actual

Centro Oceanográfico da Coruña

 
O Instituto Español de Oceanografía (IEO) é un organismo autónomo dependente do Ministerio de Educación de España dedicado á investigación científica oceanográfica e ó asesoramento do goberno nas materias da súa competencia, como a xestión racional e a protección do medio mariño.
 
 
 

Vicente Roig, A Coruña

Concello, Comarca ou Provincia

MUNCYT Coruña

 
 
Museo Nacional de Ciencia e Tecnoloxía, tamén chamado MUNCYT ou Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de España, é un museo dependente da Secretaría de Estado de Investigación, Desenvolvemento e Innovación do Ministerio de Economía e Competitividade, xestionado pola Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía (FECYT) e dirixido por Ramón Núñez Centella. 
 

Acebo x Alonso, A Coruña 2011
AG | Ar

Concello, Comarca ou Provincia