Cemiterio

Igrexa de Santiago de Goiriz

Santiago de Goiriz é unha parroquia do concello de Vilalba, na comarca da Terra Chá, na provincia de Lugo.

 Igrexa de Santiago de Goiriz

 Está dividida en cinco roldas cos seus correspondentes barrios, que se formaron para o aproveitamento comunal e mantemento das terras, muiños, regadíos pastoreo, camiños comunais....etc. O Campo do Cristo é unha desas roldas, e nela está a igrexa e cemiterio de Goiriz.

Igrexa parroquial de Santiago, de factura barroca rural, foi construída no século XVI e reformada no XVIII. Posúe un retablo barroco. Gozaba do dereito de asilo.

Situado a carón da igrexa atópase o cemiterio de Goiriz construído no s. XVI. É de estilo neogótico e destacan especialmente os seus pináculos de filigrana. 

Camposanto de Goiriz

Concello, Comarca ou Provincia

Cemiterio de San Froilán

O Cemiterio de San Froilán é un dos máis admirado entre os cemiterios galegos. Un cemiterio trasladado de lugar, trasladando moitos monumento do anterior. Desde logo a Escultura de Asorey, o monumento aos soldados, e os múltiples enterramentos prismáticos imitando torres de igrexas, algunhas de maior calidade estética que moitas igrexas.

A necrópole de Lugo forma parte, xunto coa de Camariñas, das únicas galegas integradas na Asociación de Cemiterios Singulares de Europa, a Asce. A presidenta, Luisa Izaguirre, explicaba este luns en Lugo que a asociación pretende "buscar a conservación e recoñecemento dos cemiterios como museos ao aire libre". Fundada no ano 2001 por nove localidades, a día de hoxe está integrada por 118 cidades europeas, entre elas a capital lucense. Unha distinción coa que só contan cinco cidades españolas como Santander ou Selecta. No caso de Lugo, a lista de nomes coñecidos encabézaa o poeta Uxío Novoneyra, o músico Xoán Montes ou o narrador Ánxel Fole., Gustavo Freire ou Luís Pimentel.

http://www.lugo.es/ws/cemiterio/a_sua_historia_cast_files/Documentos/libro_castelan.pdf
 
La necesidad de un nuevo cementerio se sentía, pues, como grande; el ayuntamiento adquirió los terrenos de las Arieiras, a unos cuatro kilómetros de las murallas, y en 1944 se planificó la nueva necrópolis. Merece mención una curiosidad: en aquella zona había existido ya una necrópolis megalítica, y a pesar de las destrucciones de los milenios, aun hoy se encuentran cerca del cementerio municipal tres medorras o mámoas.
 
cementerio de San Froilán, donde hoy se pueden admirar bellas muestras de la arquitectura funeraria de alrededor del 1900, entre las cuales destaca el monumento dedicado a los soldados repatriados de las guerras de Cuba y Filipinas. El estilo medievalizante que en Lugo se asocia sobre todo con el arquitecto Nemesio Cobreros (1846-1909) está muy bien representado en algunos lujosos panteones, entre ellos el neogótico que está junto a la entrada. Otro de ellos, precisamente firmado por Cobreros -que lo copió casi exactamente de un modelo francés-, es el mausoleo de Ramón García Abad, el famosísimo predicador y propagandista católico fallecido en 1887.
 
El Día de Difuntos del año 2006 se inauguró una hermosa obra en la zona de la ampliación: el Jardín de los Recuerdos, destinado a mejorar aún con el tiempo, conforme vayan creciendo los pequeños árboles que en él se plantaron. En la belleza suave y un poco melancólica, pero sin tristeza, de este jardín, destacan dos elementos: la fuente construida polos propios trabajadores del cementerio, y la preciosa escultura vítrea diseñada por el artista Xabier Froiz y realizada por la Vidrería Lara. Es una escultura alegre y llena de color, que quiere simbolizar la vida precisamente\ en el lugar donde enterramos nuestros difuntos. Esto es también lo que sugiere el bello poema anónimo que nos recibe frente a la portada del Cementerio Municipal de San Froilán, grabado en una placa transparente sobre un grueso clavo de loseta de Buratai. Este sencillísimo monumento se inauguró el Día de Difuntos del 2007, con un concierto de música clásica que se celebró en ese año por primera vez, y que el Ayuntamiento de Lugo tiene la intención de institucionalizar:
Puedes llorar porque se ha ido
o puedes sonreír porque ha vivido.
 
Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva
o puedes abrirlos y ver todo lo que ha dejado..
 
Tu corazón puede sentirse vacío porque no la puedes ver
o puede estar lleno del amor que compartisteis.
 
Puedes llorar, cerrar la mente,
sentir el vacío y dar la espalda,
o puedes hacer lo que la ella le gustaría:
sonreír, abrir los ojos, amar y seguir.

Concello, Comarca ou Provincia

Cemiterio mouro ou casa das Palabras

19-Cementerio Moro. Casa de las Palabras

Durante la Guerra Civil Española (1936-1939) fu cementerio musulmán d los combatientes de origen magrebí. Posteriormente los restos fueron trasladados al Cementerio de San Amaro donde todavía se puede una placa que lo recuerda. En 1957 los cuerpos fueron repatriados. Hoy en día, las paredes están adornadas con textos que hacen refererencia a la ciudad, en latín, griego, gaélico y castellano antiguo. Por eso ahora le llamamos Casa de las Palabras.

Máis actual

Concello, Comarca ou Provincia

Cemiterio Vello

Galego

English

Castellano

Français

Deutsch

Portugués

Italiano

Julia Pardo 27740 Mondoñedo (Lugo)

Tumba de Álvaro Cunqueiro: "Eiquí xaz alguén que coa súa obra fixo que Galicia durase mil primaveras máis"

Álvaro Cunqueiro

Cemiterio vello de Mondoñedo

O Antigo Cemiterio de Mondoñedo

Manuel Leiras Pulpeiro. Poeta, médico, lexicógrafo, etnógrafo, político progresista e republicano, patriota, masón, filántropo, humanista, foi coñecido como o “médico dos pobres”

2 fotos: No Cemiterio Vello, na parte civil, pola súa condición de masón Tumba de Manuel Leiras Pulpeiro. Poema de Leiras Pulpeiro a carón da súa tumba da súa autoría (ver texto a continuación Se cando me fine…).

http://academia.gal/figuras-homenaxeadas/-/journal_content/56_INSTANCE_8klA/10157/27947

http://cadernodeantonioreigosa.eu/2015/10/dietario-de-mondonedo-25-de-outubro-de-1854/ poema musicado.

dous poemas:

Se cando me fine, as campás…

Se cando me fine, as campás
do meu lugar non me choran;
se, onde os meus, achegadiña
non abren logo, a miña cova,
e enriba dela non poñen
roseiras de rosas roxas,
ben roxas, como as que eu coido
con amor na miña horta;
que non me chamen para o ceo,
que non vou, non sendo á forza,
sen botarme antes, de noite,
pola aldea de riola,
ata que comigo pegue
quen me requira e me ouza
e faga tanguer as campás;
e que, onde quero, me poñan,
e, despois ao pé meu teña
roseiras de rosas roxas.

 

Cantares Gallegos

Versos 1-44.

Todos me dicen que espío,

Que logo me leva o aire;

Y-a culpa tenma un nubeiro

Que se me puxo por diante.

 

Con me casar como quixen,

E tel-o ceio n-a casa,

N'hay noite que non me acorde

D'as noites de muiñada.

 

¡Dios che pague a tua esmola,

Cariña de repinaldo!

Non che coidei que tiveses

Corazonciño tan brando.

 

Anque che son d'a Montaña,

Andoche ben limpa e fresca;

Que, anque che son d'a Montaña,

Non che son d'as carrachentas.

 

Non se acanea unha folla;

Todo esta noite está calmo;

¡Ai, quén poidera decire,

Co-a mau n-o peito, outro tanto!

 

¡Quén fora reichiño ruibo

Pra cantar n'a tua figueira,

Pra non salir do teu horto,

Y-aniñar n-a tua silveira!

 

Como te ves con camisa,

Xa coidas qu'eres grandeza;

Non sal o toxo de toxo

Por froleado que esteña.

 

Non quero a vida d'a vila,

Anque folgada m'a dean;

Quero ir e vir pol-os pousos

O sol y ô aire n-a aldea.

 

Váite, barruzo, que veño

Co-a miña mantela nova;

Váite, barruzo, d'a festa,

Que quero dar catro voltas,

 

Queren que queira un toupizo,

Con cara e corpo de cepo;

Y-eu busco moza galana,

E de corpiño bringuelo.

 

Mentras n'apadrel-o neno,

Farruco, non che perdono;

Non che perdono ¡así morras!

Xa que dixeche qu'é d'outro.

 

[...]

 

Tumba de Leiras Pulpeiro

Poema de Leiras Pulpeiro

En Memoria dos veciños asasinados en Ribadeo. Unha foto placa homenaxe no cementerio vello de Mondoñedo a sete veciños de Ribadeo e Viveiro que foron represaliados en 1936.

http://www.blogoteca.com/doural/index.php?cod=88922

Panteón de Pascual Veiga

Pascual Veiga

A carón da tumba do seu amigo Leiras Pulpeiro está a tumba do político republicano federal, xastre, industrial e alcalde de Mondoñedo, represaliado polas ditaduras de Primo de Rivera e Franco, Cándido Carreiras. Coincidindo co 75º aniversario do seu pasamento vén de facérselle unha homenaxe e facerlle un monumento, respectuoso co espazo e sen restarlle protagonismo ao dedicado a M. Leiras. O monumento consta dunha lápida de mármore na que van inscritos os seus datos e unha cita: “Leiras, Leiriñas! Chegou a nosa!”, en referencia á chegada da república. Sobre este soporte vai unha póla vexetal fundida en bronce, que simboliza o paso do tempo e a memoria.
Concello, Comarca ou Provincia