Arquitectura Civil - Outros

Paseo dos Namorados 2-Presa

O primeiro tramo do paseo remata nunha fervenza artificial, pero non por iso desmerece a súa beleza. A auga descende polo muro da presa, construído en 1791 para reter a auga do río Xunco e asegurar o abastecemento en todo momento do complexo industrial. 

Paseo dos Namorados

Paseo dos Namorados 1-A Canle

Paseo dos Namorados 3-O Río Xunco

Concello, Comarca ou Provincia