Faro

Faro Punta do Santo

Mañón, A Coruña

A ría do Barqueiro / O Vicedo divide as provincias da Coruña e Lugo. O primeiro grande faro que atopamos na provincia da Coruña é o de Estaca de Bares, pero antes está este pequeño faro na Punta do Santo en plena ría. Desde este enclave divísase en fronte o pobo do Vicedo e as praias do Vidreiro e Caolín.

Concello, Comarca ou Provincia

Faro da Robaleira

Faro de Punta Robaleira (Cedeira). PUNTA DA ROBALEIRA/PROMONTOIRO/DO FARO.
Úsanse estes varios nomes, quer sexa para nomear puntas menores, quer o cabo enteiro.
Inf: Carta de 1770, carta de Juan Patricio de 1788 e cartografía oficial actual.

Altura: 8 m sobre o terreo e 26 m sobre o nivel do mar. Alcance: 11 millas. Data de construción: 1862

Os Faros son edificacións na costa que emiten luz. Cada faro emite un sinal diferente formado por un número de destellos e ocultacións que permiten distinguilo de calquera outro da súa proximidade.
4. As lentes dos faros (lentes de Fresnel) están formadas por unha serie de aneis de pouco espesor cun perfil deseñado de tal xeito que todas teñen o mesmo foco principal.

Concello, Comarca ou Provincia

Faro das Pedras de Media Mar

Baliza situada no medio da ría. É unha torre troncocónica duns 13 m de alto que se atopa sobre unhas rochas para avisar do peligro da navegación nesa zona. As Balizas Obxectos flutuantes fondeados para sinalar (por medio de cores e luces) un perigo e a zona pola que se pode navegar libremente. PEDRAS DE MEDIA MAR

Concello, Comarca ou Provincia