Santiago de Compostela

Museo Pedagóxico de Galicia (Mupega)

Galego

English

Castellano

Français

Deutsch

Portugués

Italiano

San Lázaro, nº 107 15781 Santiago de Compostela (A Coruña)

    www.edu.xunta.es/mupega/
    San Lázaro, 107
    15781 Santiago de Compostela
    Tlf. +34 981 540 150 /153 /155 /156 Fax +34 981 540 154
    museo.pedagoxico.galicia@edu.xunta.es

Museos da Xunta

O Museo Pedagóxico de Galicia (Mupega) é un museo dependente da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, inaugurado en outubro de 2004. A creación do museo supón a materialización dun vello proxecto de 1926 que pretendía fundar un centro museístico galego especializado en materia educativa.

O seu obxectivo fundamental é recuperar, protexer, mostrar e difundir o rico patrimonio educativo de Galicia.

Concello, Comarca ou Provincia

Museo do Pobo Galego

Galego

English

Castellano

Français

Deutsch

Portugués

Italiano

San Domingos de Bonaval, nº s/n 15703 Santiago de Compostela (A Coruña)

    www.museodopobo.gal
    Mosteiro de San Domingos de Bonaval
    15703 Santiago de Compostela
    Tlf. 981583620 Fax 981554840
    info@museodopobo.gal

Museo do Pobo Galego (Santiago de Compostela)

Museo antropolóxico galego por excelencia, contén unha completa mostra da nosa vida e cultura tradicionais como comunidade diferenciada. Distribúe os seus fondos en 7 salas: o mar, o campo, os oficios, a música, o traxe, as artes suntuarias e o hábitat e arquitectura, e dúas seccións, de arqueoloxía e pintura e escultura. Posúe ademais unha ampla biblioteca (na que conserva os fondos de fondos de Xaquín Lorenzo, Xesús Taboada Chivite, Antón Fraguas, Fermín Bouza-Brey e outros) e arquivo gráfico

 

O museo sitúase no edificio do antigo convento de San Domingos de Bonaval (s. XVII-XVIII). As primeiras salas abriron no ano 1977; dende entón o museo, con gran base social en Galicia, rehabilitou todo o recinto conventual e incrementou os seus fondos, algo que lle permitiu ampliar os seus espazos expositivos e mostrar as diversas manifestacións da cultura galega.

O Museo do Pobo Galego é un museo de carácter antropolóxico, pero tamén acolle salas de pintura, escultura e arte sacra. As principais coleccións están en relación coa cultura popular, gardando valiosos fondos referentes ao mundo mariñeiro e agrario. Outras seccións son as de hábitat, arquitectura, oficios e imprenta, xunto aos espazos dedicados á sociedade. Igualmente posúe unha excelente colección do traxe e encaixe tradicionais, así como de instrumentos musicais. O percorrido polo museo permite apreciar as coleccións e os obxectos en relación a súa utilización orixinal. 

museos.xunta.gal

Concello, Comarca ou Provincia

Museo de Terra Santa

Galego

English

Castellano

Français

Deutsch

Portugués

Italiano

O convento compostelán de San Francisco, fundado no ano 1214, acolle nun dos seus claustros a exposición estable do Museo de Terra Santa. Ademais de gozar do edificio, exemplo do barroco galego, a visita supón unha oportunidade única de coñecer a cultura do Próximo Oriente, xa que se presenta un percorrido por todos os momentos históricos dos lugares santos da Biblia.

Museo de Terra Santa (Museos de Galicia)

Museo de Terra Santa (web oficial de Turismo de Santiago de Compostela)

Campiño de San Francisco, nº 3 15705 Santiago de Compostela (A Coruña)

Concello, Comarca ou Provincia

Museo de Historia Natural da Universidade de Santiago

Galego

English

Castellano

Français

Deutsch

Portugués

Italiano

Este museo ten a súa orixe no Gabinete de Historia Natural, creado en 1840, con coleccións destinadas á docencia universitaria. Desde 1906, ano en que acadou a categoría de Museo, o seu patrimonio experimentou un incremento constante, tanto na cantidade como na calidade das coleccións. Tamén ás actividades docentes foron sumándose outras de investigación e de divulgación científica.

Museo de Historia Natural da Universidade de Santiago de Compostela (Museos de Galicia)

Web do museo na web da universidade

Museo de Historia natural da USC (web de turismo de Santiago de Compostela)

Parque Vista Alegre, nº s/n 15782 Santiago de Compostela (A Coruña)

Concello, Comarca ou Provincia

Museo Catedralicio de Santiago de Compostela

Galego

English

Castellano

Français

Deutsch

Portugués

Italiano

 

O Museo Catedralicio de Santiago permite ao visitante afondar no coñecemento da historia e da arte da Catedral, a través dos seus diferentes espazos e as exposicións temporais que organiza.

As diferentes modalidades de visita centralízanse no Centro de Recepción de Visitantes, situado na cripta do Pórtico da Gloria ao que se accede dende a praza do Obradoiro.

Museo Catedralicio de Santiago de Compostela (Museos de Galicia)

Museo da Catedral de Santiago de Compostela (Galipedia)

 

Praza do Obradoiro, nº s/n 15704 Santiago de Compostela (A Coruña)

Concello, Comarca ou Provincia

Museo Casa da Troia

Galego

English

Castellano

Français

Deutsch

Portugués

Italiano

 

O Museo Casa da Troia esta situado en pleno casco histórico de Santiago de Compostela, próximo á igrexa de San Martiño Pinario e a Catedral. O interior do museo recrea o ambiente e decoración da pensión de estudantes e da vida universitaria de Santiago a finais do século XIX, tal e como se narra na novela de Alejandro Pérez Lugín “La Casa de la Troya”. Sábese que dende 1886 ata 1906 a Casa da Troia funcionaba como hospedaría de estudantes, e tras a súa rehabilitación nos anos noventa, no edificio distribuíronse as estancias e cuartos da pensión tal e como aparecen na novela. 

Museo Casa da Troia (Museos de Galicia)

Web do museo

 

Rúa da Troia, nº 5 15704 Santiago de Compostela (A Coruña)

Concello, Comarca ou Provincia

Colección de Anestesioloxía e Reanimación

Galego

English

Castellano

Français

Deutsch

Portugués

Italiano

A Colección de Anestesioloxía e Reanimación encóntrase exposta na Facultade de Medicina da Universidade de Santiago de Compostela. Trátase dunha pequena colección monográfica que mostra o antigo instrumental médico anestésico, cirúrxico e de reanimación de Galicia, de especial relevancia por ser a Escola Compostelá de Medicina pioneira na administración de anestésicos en España.

Colección de Anestesioloxía e Reanimación (Museos de Galicia)

Colección de Anestesioloxía e Reanimación (Artigo GCiencia)

San Francisco, nº s/n 15701 Santiago de Compostela (A Coruña)

Concello, Comarca ou Provincia

Centro Galego de Arte Contemporánea (Cgac)

Galego

English

Castellano

Français

Deutsch

Portugués

Italiano

     cgac.xunta.gal
    Rúa Valle Inclán, 2
    15703 Santiago de Compostela
    Tlf. 981546619 Fax 981546625
    cgac@xunta.gal

O Centro Galego de Arte Contemporánea é un espazo de difusión cultural cuxa función é dinamizar o panorama artístico actual e reflexionar sobre a diversidade das conformacións culturais na sociedade contemporánea. Creado en 1993, enmárcase dentro da política xurdida en España a partir da década de 1980 para promover o desenvolvemento de plataformas culturais e favorecer a entrada de Galicia no circuíto artístico internacional.

CGAC (Galipedia)

CGAC (Museos de Galicia)

 

Ramón del Valle Inclán, nº s/n 15704 Santiago de Compostela (A Coruña)

Concello, Comarca ou Provincia