Santiago de Compostela

Capela de San Marcos

Monte do Gozo, 15820 Santiago de Compostela

É unha capela moi pequena con planta rectangular que está situada na entrada de Compostela polo camiño francés, no inicio do Monte do Gozo. Esta capela posúe a particularidade de que a súa porta está orientada ao leste e non cara ao poñente como a maioría dos templos da cristiandade. Esta diferenza ten un motivo que nos explica a lenda. É dicir, créase unha lenda que involucra a San Marcos e explica porque non mira cara ao solpor.

 

Concello, Comarca ou Provincia

Colección de Anestesioloxía e Reanimación

Galego

English

Castellano

Français

Deutsch

Portugués

Italiano

A Colección de Anestesioloxía e Reanimación encóntrase exposta na Facultade de Medicina da Universidade de Santiago de Compostela. Trátase dunha pequena colección monográfica que mostra o antigo instrumental médico anestésico, cirúrxico e de reanimación de Galicia, de especial relevancia por ser a Escola Compostelá de Medicina pioneira na administración de anestésicos en España.

Colección de Anestesioloxía e Reanimación (Museos de Galicia)

Colección de Anestesioloxía e Reanimación (Artigo GCiencia)

Mostra o instrumental utilizado antigamente en medicina cirúrxica e, en menor grao, noutras especialidades. A colección está distribuída nas instalacións do Colexio de Médicos de Santiago e nas da Facultade de Medicina.

San Francisco, nº s/n 15701 Santiago de Compostela (A Coruña)

Concello, Comarca ou Provincia