Museo do Pobo Galego

Portugués

San Domingos de Bonaval, nº s/n 15703 Santiago de Compostela (A Coruña)

    www.museodopobo.gal
    Mosteiro de San Domingos de Bonaval
    15703 Santiago de Compostela
    Tlf. 981583620 Fax 981554840
    info@museodopobo.gal

Museo do Pobo Galego (Santiago de Compostela)

museos.xunta.gal

Domingo de Andrade   Português   Português

No mapa

Museo do Pobo Galego

Concello, Comarca ou Provincia